Dodávatelia

Holz and speckman
MF sports floor ug
DLW SPORTS
Sit- IN
Herculan
JUTA
Armstrong
Tarkett

Športové haly

Drevené športové povrchy

Drevená športová podlaha WEGA 70

je plošne pružná športová podlaha s nášľapnou vrstvou riešenou veľkoplošnou palubovou drevenou športovou parketou. Systém sa skladá so štandardného odpruženého roštu

tvoreného z pružných podložiek, kmitového nosiča a slepej podlahy z drevených dosák zo všetkých strán hobľovaných , ktorý zabezpečuje komfortnú pružnosť a elasticitu celého systému. Nášlapnú vrstvu tvorí drevená trojvrstvová športová parketa v hr. 14 mm, ktorá je vo výrobe opatrená viacerými vrstvami špeciálnych UV vytvrdených športových lakov, ktoré zabezpečujú protišmykovosť podlahy. Súčasťou systému je aj polyetylénová fólia zabraňujúca nepriaznivým účinkom vlhkosti. Drevená parketa sa dodáva v drevine buk alebo dub, v prípade záujmu aj iné dreviny. .

Podklad

Betónový podklad rovinnosti max. +- 2 mm na 2 metrovú latu. Zostatková vlhkosť max. 2,5 %, betónový podklad musí byť dilatovaný max. 30 m2 a odizolovaný proti zemnej vode a vlhkosti. Alternatívne podklady sú anhydridové potery, samonivelizačné stierky, asfalt.

Realizácia

Na podklad sa vyhotoví elastický drevený rošt s pružiacimi gumovými elementami. Následne sa položí parozábrana a cez pero-drážku sa klincovaním inštaluje drevená parketa. Na záver sa vyznačia farbou hracie plochy..

Vlastnosti povrchu

Systém je vhodný tak pre vrcholné športové podujatia , ako aj pre výkonnostné športovanie. Prepracovaný elastický systém výrazne znižuje opotrebovanie kĺbov a vytvára dostatočný komfort pre celkovú ochranu zdravia športovcov. Športový systém je vhodný a odporúčaný medzinárodnými športovými federáciami. Športový systém spĺňa tie najnáročnejšie kritériá podľa medzinárodne platných noriem pre interiérové športové podlahové systémy. Podlaha spĺňa požiadavky normy STN EN 14 904 – Povrchy pre športoviská ( staršia norma DIN 18 032 - 2 ). Podlaha je nízkonákladová čo sa týka údržby a je ľahko opraviteľná.