Dodávatelia

MF sports floor ug
Holz and speckman
Graboplast
Herculan
Sit- IN
Armstrong
DLW SPORTS
JUTA

Športové haly

Kombinované športové povrchy

Kombinovaná športová podlaha ELASTIK MFP 70

je kombináciou plošne pružnej drevenej roštovej konštrukcie a bodovo pružného syntetického športového povrchom na báze PVC, polyuretánov, prírodného linolea alebo kaučuku. Systém sa

skladá so štandardného odpruženého roštu tvoreného z pružných gumových podložiek, kmitového nosiča a slepej podlahy z drevených dosák zo všetkých strán hobľovaných , ktorý zabezpečuje komfortnú pružnosť a elasticitu celého systému. Záklop tvoria veľkoplošné drevené dosky , ktoré zabezpečujú rovnomerné rozloženie zaťaženia. Nášlapnú vrstvu tvorí syntetický športový povrch celoplošne lepený na záklop, v spojoch zváraný zvarovacou šnúrou alebo bezšpárový polyuretánový povrch. Súčasťou systému je aj polyetylénová fólia zabraňujúca nepriaznivým účinkom vlhkosti. Syntetické športové povrchy, ktoré tvoria nášľapnú vrstvu sú opatrené polyuretánovou povrchovou úpravou na zabezpečenia bezpečnej protišmykovosti.

Podklad

Betónový podklad rovinnosti max. +- 2 mm na 2 metrovú latu. Zostatková vlhkosť max. 2,5 %, betónový podklad musí byť dilatovaný max. 30 m2 a odizolovaný proti zemnej vode a vlhkosti. Alternatívne podklady sú anhydridové potery, samonivelizačné stierky, asfalt.

Realizácia

Na podklad sa vyhotoví elastický drevený rošt s pružiacimi gumovými elementami a položí sa parozábrana. Rošt sa následne prekryje veľkoplošnou doskou a upevní klincovaním. Následne sa celoplošne inštaluje lepením syntetický športový povrch. Na záver sa vyznačia farbou hracie plochy.

Vlastnosti povrchu

Systém je vhodný tak pre vrcholné športové podujatia , ako aj pre výkonnostné športovanie. Prepracovaný elastický systém výrazne znižuje opotrebovanie kĺbov a vytvára dostatočný komfort pre celkovú ochranu zdravia športovcov. Športový systém je vhodný a odporúčaný medzinárodnými športovými federáciami. Športový systém spĺňa tie najnáročnejšie kritériá podľa medzinárodne platných noriem pre interiérové športové podlahové systémy. Podlaha spĺňa požiadavky normy STN EN 14 904 – Povrchy pre športoviská ( staršia norma DIN 18 032 - 2 ). Podlaha je nízkonákladová čo sa týka údržby a je ľahko opraviteľná.