Dodávatelia

Holz and speckman
MF sports floor ug
Sit- IN
DLW SPORTS
Graboplast
Herculan
JUTA
Armstrong

Školské telocvične

Športové PVC podlahy

PVC športová podlaha

je bodovo pružná syntetická športová podlaha na báze PVC. Je vhodná aj pri podlahovom vykurovaní. Podlaha sa inštaluje priamo na podklad. Športový povrch sa vyrába ako prefabrikovaná

podlahovina skladajúca sa z pružnej PUR peny v hrúbke 1 - 8 mm a nášľapnej časti z kalandrovaného PVC. Celková hrúbka je 2,5 - 11 mm. Nášľapná časť systému je opatrená polyuretánovou vrstvou, ktorá zabezpečuje ochranu a protišmykovosť povrchu. Podlahový systém sa skladá s.

Podklad

Betónový podklad rovinnosti max. +- 2 mm na 2 metrovú latu. Zostatková vlhkosť max. 2,5 %, betónový podklad musí byť dilatovaný max. 30 m2 a odizolovaný proti zemnej vode a vlhkosti. Alternatívne podklady sú anhydridové potery, samonivelizačné stierky, asfalt.

Realizácia

na podklad sa celoplošne lepí prefabrikovaný športový PVC povrch. Následne sa spoje zvárajú zvarovacou šnúrou. Na záver sa vyznačia farbou hracie plochy.

Vlastnosti povrchu

Systém je vhodný tak pre vrcholné športové podujatia , ako aj pre výkonnostné športovanie. Prepracovaný elastický systém výrazne znižuje opotrebovanie kĺbov a vytvára dostatočný komfort pre celkovú ochranu zdravia športovcov. V dôsledku bodovej pružnosti výrazne znižuje riziko úrazu po pádoch. V systéme je zakomponované vystužovacie sklené vlákno, ako ochrana pred mechanickým poškodením podlahy. Športová podlaha je vhodný a odporúčaný medzinárodnými športovými federáciami. Športový systém spĺňa tie najnáročnejšie kritériá podľa medzinárodne platných noriem pre interiérové športové podlahové systémy. Podlaha spĺňa požiadavky normy STN EN 14 904 – Povrchy pre športoviská ( staršia norma DIN 18 032 - 2 ). Podlaha je nízkonákladová čo sa týka údržby a je ľahko opraviteľná.