Dodávatelia

MF sports floor ug
Holz and speckman
Tarkett
Graboplast
Herculan
JUTA
Sit- IN
Armstrong

Školské telocvične

Polyuretánové liate povrchy

Grabo Sport Supreme 67

PUR športová podlaha

je bodovo pružná syntetická športová podlaha na báze polyuretánov. Je vhodná aj pri podlahovom vykurovaní. Podlaha sa inštaluje priamo na podklad. Podlahový systém sa skladá s

pružnej prefabrikovanej gumovej podložky hrúbky 3 - 12 mm. Nášľapnú časť systému tvoria polyuretánové vrstvy, ktoré sa nanášajú stierkovaním. Poslednú vrstvu tvorí uzatvárací polyuretánový lak na zabezpečenie bezpečnej protišmykovosti.

Podklad

Betónový podklad rovinnosti max. +- 2 mm na 2 metrovú latu. Zostatková vlhkosť max. 2,5 %, betónový podklad musí byť dilatovaný max. 30 m2 a odizolovaný proti zemnej vode a vlhkosti. Alternatívne podklady sú anhydridové potery, samonivelizačné stierky, asfalt.

Realizácia

na podklad sa celoplošne lepí gumová podložka polyuretánovým alebo disperzným lepidlom. Následne sa stierkovaním nanáša v niekoľkých vrstvách polyuretánová hmota, ktorá sa uzatvorí PU lakom. Na záver sa vyznačia farbou hracie plochy.

Vlastnosti povrchu

Systém je vhodný tak pre vrcholné športové podujatia , ako aj pre výkonnostné športovanie. Prepracovaný elastický systém výrazne znižuje opotrebovanie kĺbov a vytvára dostatočný komfort pre celkovú ochranu zdravia športovcov. V dôsledku bodovej pružnosti výrazne znižuje riziko úrazu po pádoch. Je to bezšpárová podlaha vystužená špeciálnou sieťovinou chrániacou prepichnutie podlahy. Športová podlaha je vhodný a odporúčaný medzinárodnými športovými federáciami. Športový systém spĺňa tie najnáročnejšie kritériá podľa medzinárodne platných noriem pre interiérové športové podlahové systémy. Podlaha spĺňa požiadavky normy STN EN 14 904 – Povrchy pre športoviská ( staršia norma DIN 18 032 - 2 ). Podlaha je nízkonákladová čo sa týka údržby a je ľahko opraviteľná.