Dodávatelia

Holz and speckman
MF sports floor ug
Graboplast
JUTA
DLW SPORTS
Tarkett
Herculan
Sit- IN

Tenisové ihriská

Športový povrch umelá tráva

je prefabrikovaný umelý trávnatý koberec, so špeciálnymi vlastnosťami umelého vlákna, hlavne hustoty, ktorý sa voľne kladie na pripravená podklad. Následne sa vzniknuté spoje podlepia

polyuretánovým lepidlom na podlepovaciu geotextilnú pásku. Následne sa vyrežú a vlepia farebné čiary s totožného materiálu a plocha sa zasype špeciálne vysušeným kremičitým pieskom. Sú vhodné pre výkonnostný ako aj amatérsky tenis, pre novostavby ako aj pre rekonštrukcie pôvodných športovísk.

Podklad

Priepustné kameninové podložie realizované kamenivom triedy A s plochou krivkou zrnitosti ( lomové kamenivo ) hutnené po vrstvách podľa vzorového priečneho rezu dodávateľa. Asfaltový koberec drenážny príp. klasický nepriepustný, ktorý musí byť spádovaný 0,5 – 1,0 % k jednej strane ihriska ukončenej odvodovým žľabom s mriežkou na odvedenie zrážkovej vody. Betónová plocha vyspádovaná spádom 0,5 – 1,0 % k jednej strane ihriska ukončená odvodovým žľabom s mriežkou na odvedenie zrážkovej vody Rovinnosť podkladu +- 4 mm na 2 m.

Vlastnosti povrchu

Športový povrch je čiastočne pružný, trvanlivý, s nízkou náročnosťou na údržbu.