Dodávatelia

Holz and speckman
MF sports floor ug
Graboplast
JUTA
DLW SPORTS
Tarkett
Herculan
Sit- IN

Multifunkčné ihriská

Športový povrch umelá tráva

je prefabrikovaný umelý trávnatý koberec, ktorý sa voľne kladie na pripravený podklad. Následne sa vzniknuté spoje podlepia polyuretánovým lepidlom na

podlepovaciu geotextilnú pásku. Následne sa vyrežú a vlepia farebné čiary s totožného materiálu a plocha sa zasype špeciálne vysušeným kremičitým pieskom. Elastické vlastnosti je možné zlepšiť špeciálnou gumovou podložkou inštalovanou pod trávnik. Sú vhodné pre výkonnostný ako aj amatérsky šport pre viacúčelové vonkajšie športoviská, pre tenisové ihriská, futbalové ihriská, pre novostavby ako aj pre rekonštrukcie pôvodných športovísk.

Podklad

Priepustné kameninové podložie realizované kamenivom triedy A s plochou krivkou zrnitosti ( lomové kamenivo ) hutnené po vrstvách podľa vzorového priečneho rezu dodávateľa. Asfaltový koberec drenážny príp. klasický nepriepustný, ktorý musí byť spádovaný 0,5 – 1,0 % k jednej strane ihriska ukončenej odvodovým žľabom s mriežkou na odvedenie zrážkovej vody. Betónová plocha vyspádovaná spádom 0,5 – 1,0 % k jednej strane ihriska ukončená odvodovým žľabom s mriežkou na odvedenie zrážkovej vody Rovinnosť podkladu +- 4 mm na 2 m.

Vlastnosti povrchu

Športový povrch je čiastočne pružný, trvanlivý, s nízkou náročnosťou na údržbu.