Dodávatelia

MF sports floor ug
Holz and speckman
Graboplast
JUTA
Herculan
Armstrong
Tarkett
DLW SPORTS

Atletické dráhy

Športový povrch tartanového typu

je finišérom nanesená zmiešaná zmes gumového granulátu frakcie 1 – 4 mm a polyuretánového pojiva v hrúbke 10 -11 mm. Následne je realizovaná nášľapná vrstva drsného nástreku polyuretánovej farby zmiešanej s farebným granulátom EPDM frakcie 0,5 – 1,5 mm v hrúbke 2 -3 mm. Povrch je vodopriepustný a je určený predovšetkým pre atletiku – bežecké ovály, bežecké rovinky, rozbežiská pre skok ďaleký. Finálna vrstva je navrhnutá z certifikovaných materiálov spĺňajúcich podmienky DIN 18035/6, EN 14877 a špecifikácií IIAF vhodných na účely atletického využitia. Podobne je možné riešenie aj s vodonepriepustnými materiálmi, ktoré sa navrhujú do atletických sektorov na skoky a vrhy.

Podklad

Pružná priepustná podložka hr. 30 mm ( syntetický betón ) - je podkladová vodopriepustná vrstva pod finálny tartanový povrch, ktorá slúži ako náhrada vodopriepustného asfaltu alebo betónu. Je tvorená zmesou polyuretánového pojiva, gumového granulátu a kameniva podľa patentovanej receptúry. Realizuje sa na priepustné kameninové podložie. Asfaltový koberec drenážny príp. klasický nepriepustný, ktorý musí byť spádovaný 0,5 – 1,0 % k vnútornej dráhe ukončenej odvodovým žľabom s mriežkou na odvedenie zrážkovej vody. Rovinnosť podkladu +- 2 mm na 2 m.

Vlastnosti povrchu

Športový povrch je pružný, trvanlivý, rezistentný voči používaniu atletických tretier s nízkou náročnosťou na údržbu. Spĺňa požiadavky IAAF a norny DIN 18035/6.